خدمات موسسه دانش گستر کوه نور
اخذ پذیرش تحصیلی
یکی از خدمات موسسه دانش گستر کوه نور می باشد که درواقع اولین قدم موسسه جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور می باشد. کارشناسان موسسه کلیه اطلاعات مورد نیاز شما از قبیل هزینه دانشگاه، هزینه زندگی، شرایط تحصیل و...
اخذ پذیرش موسسه زبان
یکی دیگر از خدمات موسسه دانش گستر کوه نور می باشد که درواقع اولین قدم جهت یادگیری زبان دانشجو می باشد. حال موسسه می تواند این پذیرش را به همراه پذیرش دانشگاهی دانشجویان برای آنها اخذ نماید،
اخذ ویزای تحصیلی
دیگر خدمات موسسه دانش گستر کوه نور می باشد که درواقع بعد از اخذ پذیرش تحصیلی دومین گام جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور می باشد. کارشناسان موسسه کلیه اطلاعات مورد نیاز متقاضی از قبیل شرایط ویزا و...
اخذ پذیرش در دوره های تخصصی
اخذ پذیرش در دوره های تخصصی اجرایی شامل دوره های تخصصی مدیریتی، تجاری، بازرگانی، مد، هنر و معماری از دیگر خدمات موسسه دانش گستر کوه نور می باشد. متقاضیان عزیز می توانند بسته به علایق و تحصیلات خود در این دوره ها شرکت نمایند.
نگارش رزومه تحصیلی CV
تهیه یک رزومه مناسب اهمیت زیادی دارد. درستی نوشتاری و بی‌غلط بودن رزومه نیز از مسائل مهم تهیه یک رزومه دانسته می‌شود. کارنامک یا رزومه به نوشته‌ای گفته می‌شود که پیشینه تحصیلی، مهارتی و شغلی و برخی جزئیات زندگی ...

خدمات اختصاصی موسسه دانش گستر کوه نور

اخذ پذیرش از آکادمی های فوتبال

ترانسفر فرودگاهی

رزرواسیون هتل و محل اقامت